Αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας, δημιουργούμε περιβάλλον συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και έχουμε γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό.