ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΠΟ 100% ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΕΜΕΤΙΝΕΣ